RODINNÉ DOMY


Rekonštrukcia baníckeho domu
Vodárenská ul., Banská Štiavnica
Kompletná rekonštrukcia objektu v pôvodnom stave


Novostavba rodinného domu
Banská Štiavnica, časť Štefultov
Novostavba rodinného domu „na kľuč“


Novostavba rodinného domu
Banský Studenec
Novostavba rodinného domu „na kľuč“


Novostavba rodinného domu
ul. Jozefa Horáka, Banská Štiavnica
Komplexná rekonštrukcia drevostavby


Rekonštrukcia baníckeho domu
Dolná Resla, Banská Štiavnica
Kompletná rekonštrukcia historického objektu


Rekonštrukcia sedliackeho domu
Bohunice
Kompletná rekonštrukcia pôvodnej stavby sedliackeho domu


Rekonštrukcia pivničných priestorov meštianskeho domu
Remeselnícka ul., Banská Štiavnica
Aplikácia sanačného systému omietok (Schomburg)


Rekonštrukcia baníckeho domu
Remeselnícka ul., Banská Štiavnica
Kompletná rekonštrukcia historického objektu

REKONŠTRUKCIE NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK


Meštiansky dom
ul. Daniela Licharda, Banská Štiavnica
Celková rekonštrukcia objektu


Kostol sv. Kataríny
Banská Štiavnica
Rekonštrukcia historického krovu, náter strešnej krytiny


Krečmáryovský dom
Kammerhofská ul., Banská Štiavnica
Rekonštrukcia obchodných priestorov objektu


Meštiansky dom
Mierová ul., Banská Štiavnica
Umelecko-remeselné spracovanie novej fasády objektu


Meštiansky dom
Strieborná ul., Banská Štiavnica
Čiastočná rekonštrukcia stavby, montáž odvetrávacieho sys. Iglu


Meštiansky dom
Dolná Ružová, Banská Štiavnica
Umelecko-remeselné spracovanie novej fasády objektu

REKONŠTRUKCIE PREVÁDZOK


Rekonštrukcia dvornej prístavby kaviarne
Polyfunkčný objekt, Dolná 5, Banská Štiavnica
Rekonštrukcia prevádzky kaviarne


Rekonštrukcia kuchyne SOŠL
Mládežnícka ul., Banská Štiavnica
Rekonštrukcia prevádzky kuchyne


Prístavba nových priestorov materskej škôlky Guliver
Banská Štiavnica
Prístavba priestorov


Rekonštrukcia obchodných priestorov
Dolná ul., Banská Štiavnica
Komplexná rekonštrukcia, montáž odvetr. sys. podláh Iglu


Rozšírenie kuchyne
Polyfunkčný objekt Tidly s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica
Rozšírenie prevádzky kuchyne


Sanácia skladových priestorov
Dolná 5, Banská Štiavnica
Tlaková injektáž a aplikácia sanačného systému Schomburg


Prístavba foyer Hotela Grand
Kammerhofská ul, Banská Štiavnica
Rozšírenie hotelu o prístavbu

LÍNIOVÉ STAVBY


Vysokonapäťová prípojka
Pukanec
Líniová stavba


Rozšírenie verejného vodovodu
ul. Jozefa Horáka, Banská Štiavnica
Líniová stavba


Prívodné potrubie pre vodnú nádrž
Červená studňa
Líniová stavba

INŽINIERSKE STAVBY


Rekonštrukcia mostov I., II., III.
Kozelník


Rekonštrukcie cestných oporných múrov, Banská Štiavnica
Remeselnícka ul., Dolná Resla, Katova ul.