ŠTRKY A PIESKY

Frakcie: drvené kamenivo 

0-2 (andrezit)

0-32 čisté (andrezit)

0-63 zahlinené (andrezit)

0-63 čisté (andrezit)

4-8 (andrezit)

16-32 (andrezit)

32-63 (andrezit)

30 € bez DPH /

35 € bez DPH /

30 € bez DPH /

35 € bez DPH /

50 € bez DPH /

45 € bez DPH /

45 € bez DPH /

Frakcie: Štrky

Piesok (Homok)

0-4 riečny

0-22 riečny

Brizolit

45 € bez DPH /

45 € bez DPH /

45 € bez DPH /

40 € bez DPH /

Doprava

Iveco 4×4 nosnosť 5t v rámci BS                                 50 € bez DPH / 1hod.

Iveco 4×4 nosnosť 5t každá začatá 0,5hod.             20 € bez DPH / 0,5hod.

Iveco 4×2 nosnosť 3t v rámci BS                                  40 € bez DPH / 1hod.

Iveco 4×2 nosnosť 5t každá začatá 0,5hod.              15 € bez DPH / 0,5hod.

Bager KUBOTA KX 037 – 4 váha 4t                               45 € bez DPH / 1hod.

Bager KUBOTA KX 037 – 4 hydra. kladivo                    60 € bez DPH / 1hod.

Bager KUBOTA KX 037 – 4 osievacia lyžica                60 € bez DPH / 1hod.

BOBCAT šmykom riadený nakladač                            45 € bez DPH / 1hod.

Iveco 6×6 nosnosť 11t   doprava v rámci BS                55 € bez DPH / 1hod.

Iveco 6×6 nosnosť 11t   každá začatá 0,5hod.             25 € bez DPH / 0,5hod.

Iveco 6×6 nosnosť 11t   práca s rukou , plošinou         55 € bez DPH / 1hod.

Doprava strojov v rámci BS                                             50 € bez DPH / 1ks

Doprava strojov mimo BS                                                2 € bez DPH / km