ŠTRKY A PIESKY

Frakcie: drvené kamenivo 

4/8

16/32

32/63

0/2

0/22

0/63 čisté

0/63 zahlinené

0/32 čisté

45 € bez DPH

42 € bez DPH

42 € bez DPH

30 € bez DPH

30 € bez DPH

30 € bez DPH

30 € bez DPH

33 € bez DPH

Štrky

0/4 riečny

0/22 riečny

16/32 riečny – praný

Piesok Homok ( žltý )

42 € bez DPH

42 € bez DPH

42 € bez DPH

42 € bez DPH

Doprava

• v rámci Banskej Štiavnice do 15 km:

Iveco 3 – 3,5 m3:  25 € bez DPH

Avia 2 – 2,5 m3:  25 € bez DPH

Bager: 30 € bez DPH

Iveco 4×4: 30 € bez DPH

Iveco Ruka: 30 € bez DPH

Bobcat: 30€ bez DPH

UNC:  30 € bez DPH

• doprava mimo Banskej Štiavnice nad 15 km:

1,20 € / km bez DPH