Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu

Zákazka zadávaná v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania a Metodického pokynu CKO č. 12

Predmet zakázky: „Obstaranie nákladného automobilu s príslušenstvom“

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky

Vzor zmluvy

KÚPNA-ZMLUVA-D.I.L.A.N.-Servis-s.r.o.

Záznam z PT Rekonbau na zverejnenie

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6906849/

 

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
23.
September
2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-P780-511-003-012
90 890,91 € REKONBAU s.r.o. OZ Zlatá cesta
Dátum Názov dodatku / Číslo dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
20.Marec2023 Dodatok č.2 IROP-CLLD-P780-D2-511-003-012
Dodatok č.2 IROP-CLLD-P780-D2-512-003-012
0,00 € REKONBAU s.r.o. OZ Zlatá cesta